teddi-mellencamp-cake-decorated-with-simple-white-flowers
Photo: Mark Cornelison

Teddi Mellencamp Cake

Ivorys (Off-Whites)
Whites
Gardenias adorn the classic white cake served at Teddi Mellencamp's wedding.