camilla-high-neck-wedding-dress-by-theia
Photo: Courtesy of Theia

"Camilla" by Theia

Whites
Silver Metallics
"Camilla" gown by Theia.